ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány.

Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží zaplacenou. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

 

 Podmínky pro vrácení zboží:

  • Zákazník kontaktuje prodávajícího s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy. 
  • Zákazník zboží posílá doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě (doporučeně neznamená na dobírku, dobírka nebude přijata).
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající peníze za zboží zašle převodem na účet zákazníka a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
  • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Zboží musí být:

  • v původním nepoškozeném obalu
  • nepoužité
  • kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  • s přiloženým daňovým dokladem a oznámením o odstoupení od smlouvy (zde)

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že můžeme kupujícímu účtovat další náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

 

Vrácení zboží poštou

DotShop, s.r.o. – vratka

Řípská 1321/11c

627 00 Brno - Slatina

  

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:
+420 515 913 871
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://www.facebook.com/dotshop.cz/